4 Bouwstenen de Werkmakerij

Een traject bij De Werkmakerij is opgebouwd uit vier verschillende fasen. De zogeheten ‘bouwstenen’. Deze bouwstenen creëren een stevig fundament op maat van waaruit jongeren, onder de juiste begeleiding, verder kunnen klimmen op de ‘participatieladder’. De jongere zelf is hierbij leidend. Voelt de vorige bouwsteen stabiel genoeg? Dan is het tijd voor de volgende bouwsteen en een stap omhoog op de ladder!

Vooral bij complexe problematiek is het belangrijk om naar het totaalbeeld van een deelnemer te kijken. De zelfredzaamheidsmatrix is hierin leidend. Hierin nemen we alle leefgebieden mee. We doen een 0-, tussen- en eindmeting en handelen direct als dit nodig is. Door deze metingen hebben we duidelijk in beeld op welke leefgebieden ondersteuning nodig is.

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • Het ordenen van schulden
 • Het regelen van onderdak
 • Het organiseren van hulpverlening of ondersteunende begeleiding
 • Ontwikkelmogelijkheden in kaart brengen voor duurzame stappen vooruit

Met een concreet stappenplan werken we gericht naar resultaat toe. Hierbij pakken we de meest urgente hulpvraag eerst aan.

De Werkmakerij 4 bouwstenen

 

BouWSTeeN 1: ZoRG & SoCiaLe aCTiVeRiNG

(FUNDAMENT - INTERN)
Duur: +- 3 maanden
Doel: De basis op orde krijgen

In deze fase is er vaak een forse afstand tot de arbeidsmarkt en speelt er problematiek op verschillende leefgebieden. Deze bouwsteen biedt daarom ondersteuning vanuit zorgperspectief én begeleiding bij het verkennen en ontwikkelen van de dromen en passies van de deelnemers. Uiteraard is dit maatwerk. Problematiek, behoeften en ontwikkelmogelijkheden verschillen immers per persoon.

Concreet:

 • Het leren van sociale vaardigheden
 • Psychische/mentale conditie stabiliseren
 • De financiële situatie structureren
 • Wennen aan een dag-structuur
 • Leren afspraken na te komen

Voelt deze bouwsteen stabiel? Dan ontstaat er weer ruimte voor ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie. We leggen de tweede steen!

BouWSTeeN 2: DaGaCTiVeRiNG & TaLeNToNTWiKKeLiNG

(FUNDAMENT - INTERN)
Duur: 2 á 3 maanden
Doel: Boost geven aan talentontwikkeling, zelfvertrouwen en perspectief

Deze bouwsteen staat voor activering en ontwikkeling vanuit talent en eigen motivatie. De korte lijnen met zorg (bouwsteen 1) maken veilig instappen mogelijk. We halen talenten en drijfveren naar boven én bouwen aan zelfvertrouwen. Deelnemers zien (weer) welke perspectieven er zijn. In het intensieve talentenprogramma werken zij 8-12 weken, 6 uur per week aan zichzelf. Dit kan in een kleine groep of individueel. De jongeren worden zo voorbereid op het leerwerkproject. Timing en zorgvuldige afstemming met partners is hierin erg belangrijk. Indien vanuit dag-activering outplacement naar beschut of regulier werk mogelijk is dan wordt dit ondersteund.

Concreet:

 • Uitvoeren van werk gerelateerde activiteiten
 • Brede beroepsoriëntatie
 • Door-ontwikkelen van een structuur, dagritme en sociale vaardigheden
 • Nadruk op intensieve talentontwikkeling: skills en vaardigheden
 • Klaarstomen voor leerwerktraject (fase 3)

Weet je wat je wilt, wat je kunt, waar je naar toe wilt en wat je daarvoor nodig hebt? Dan ben je klaar voor Bouwsteen 3. Blijkt dat je er nog niet helemaal klaar voor bent? Dan kun je altijd (tijdelijk) terugvallen op Bouwsteen 1.

BouWSTeeN 3: LeReN & WeRKeN iN De PRaKTiJK

(PRAKTIJKLEREN) (OPBOUW-EXTERN)
Duur: 3 maanden
Doel: Passende leerwerkplek vinden

Het fundament voelt inmiddels zo stevig dat het tijd is om talent in de praktijk te brengen. We zoeken samen een passende leerwerkplek. Op basis van Bouwsteen 1 en 2 informeren we de werkgever over de aanwezige talenten en aandachtspunten. De Werkmakerij is in deze fase nauw betrokken bij het groeiproces en ondersteunt zowel de jongere als de werkgever. Ook werken we samen met professionele onderwijspartners. Is er geen scholingswens in de vorm van praktijkleren? Dan organiseren we een vakgerichte opleiding vanuit de werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schilder die een klein groepje opleidt. Wederom: alles op basis van maatwerk.
In de praktijk ziet leren en werken binnen Bouwsteen 3 er meestal zo uit:

 • Oriëntatie en uitgebreide intake met de werkgever
 • 12 weken, 3 dagen per week á 6 uur per dag leren en werken
 • Gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix: nulmeting, tussenevaluatie, eindevaluatie en waar nodig tussentijdse bijsturing
 • 2 uur per week intensieve ondersteuning op de werkplek (door begeleider van De Werkmakerij)

Concreet:

 • Kiezen uit werkzaamheden in bijvoorbeeld: de bouw, schoonmaak, horeca, groenvoorziening, evenementen, techniek, detailhandel, maatschappelijke dienstverlening en beveiliging
 • Waar mogelijk: eigen salaris verdienen
 • In de praktijk vakinhoudelijke kennis en vaardigheden opdoen (onder begeleiding van werkgever en De Werkmakerij)
 • Halen van een praktijkverklaring, MBO-deelcertififificaten of een MBO-diploma

Jongeren doen weer mee en naderen het eind van de participatieladder!

BouWSTeeN 4: NaZoRG oP De WeRKPLeK

(DAK-EXTERN)
Duur: 3 maanden
Doel: Baan behouden
Aangekomen bij bouwsteen 4 heeft de deelnemer een reguliere baan mét arbeidscontract. Door nazorg en jobcoaching op maat zorgt De Werkmakerij dat een deelnemer de nieuwe baan ook behoudt. Hierover maken we maatwerkafspraken met de werkgever en de deelnemer zelf.

Concreet:

 • Gemiddeld 10 uur nazorg/jobcoaching op maat (binnen het bedrijf)
 • Weer meetellen in de maatschappij
 • Een functionele bijdrage kunnen leveren
Hoera, het is gelukt. Toekijken vanaf de zijlijn is nu verleden tijd!