Brede bracheorganisatie en draagvlak

De Werkmakerij werkt toe naar een brede brancheorganisatie. Dit is een keurmerk voor deelnemende partners die de visie van De Werkmakerij onderschrijven. Deze partners (gemeenten, hulpverleningsinstellingen, werkgevers, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en wooncorporaties) slaan de handen ineen en bieden zo kwetsbare jongeren aan de onderkant van de samenleving weer perspectief.

Onze wens is om met De Werkmakerij en onze samenwerkingspartners een integraal dienstverleningsaanbod te realiseren. Elke partij levert daarbij waar hij het sterkst in is om de jongeren tot steun te zijn. We bouwen aan een community en duurzaam samenwerkingsverband tussen zorg, onderwijs, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Vanuit een gedeeld belang laten we de ‘schotjes’ tussen deze verschillende domeinen zakken. We versterken elkaar als partners in de keten en daarmee de hele regio. Immers: samen kom je verder dan alleen!

Alle partners in de keten helpen elkaar en gunnen elkaar beschikbare opdrachten. Op deze manier geven we de termen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en inclusieve, medemenselijke samenleving concreet handen en voeten.

ORGANISATIE

In samenwerking met SBB en de onderwijspartners verzorgt De Werkmakerij het praktijkleren. Uitgangspunt hierbij is de vraag vanuit het bedrijfsleven in combinatie met het talent en de motivatie van de jongeren. We ondersteunen werkgevers bij het begeleiden van de jongeren. De te volgen trajecten organiseren we en zetten we op voor de ketenpartners. De Werkmakerij voert de regie en monitoring op de activiteiten van de samenwerkingspartners.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Kandidaten die in aanmerking komen, kunnen al bekend zijn bij een uitkeringsinstantie en gemeentelijke diensten. In de meeste gevallen zijn ze al geplaatst in de sociale activering of dag-activering. Een praktijk-leertraject is dan de volgende stap op de participatieladder. Een kandidaat kan ook rechtstreeks door een arbeidsconsulent aangemeld worden. Het traject dient als groeiproces en biedt dus perspectief op doorstroom van deze groep. Doorloopt de jongere het traject succesvol? Dan wordt hij/zij/hen bemiddelbaar voor de reguliere arbeidsmarkt. Zo borgen we ook de door- en uitstroom van deelnemers.

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

De Werkmakerij vergroot de vaardigheden van de deelnemers en verbetert hun positie op de arbeidsmarkt. Dit doen we door gecertificeerde trainingen en opleidingen aan te bieden in samenwerking met de reguliere onderwijsinstellingen. Als werkgevers dit aanbieden, zijn interne opleidingen bij bedrijven ook mogelijk.

LEER-WERKBEDRIJVEN

We ondersteunen bedrijven door het toewijzen van de juiste kandidaten en het inrichten van het werkproces.

OPDRACHTGEVERS

Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan De Werkmakerij. Opdrachtgevers in deze context kunnen bedrijven, gemeenten/UWV, hulpverleningsorganisaties, scholen en ouders zijn.

JONGERE

De jongere is de persoon die zichzelf aanmeld óf die is aangemeld door andere hulpverleningsinstellingen, de gemeente, UWV, verzekeringsmaatschappij, sociaal werkbedrijven, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven.