De Werkmakerij

De Werkmakerij creëert samen met bedrijven kansen voor kwetsbare jongeren die nu nog langs de zijlijn staan. We bieden veilige werkomgevingen binnen bedrijven. Hier leren jongeren praktische vaardigheden en krijgen ze hulp bij het behalen van een opleiding en/of werk. Wij denken in oplossingen en gaan graag buiten de gebaande paden. Dit altijd met het talent van de jongere zelf centraal.

VISIE DE WERKMAKERIJ

Meedoen in de maatschappij is heilzaam voor mensen, dat is onze visie. De rol van werknemer is hier een essentieel onderdeel van. De Werkmakerij gaat voor een omslag in het maatschappelijk denken. We zien dat veel mensen zich conformeren aan een ‘systeemwereld’ omdat ze te lang ‘gepamperd’ zijn. Wij laten deelnemers hun eigen kracht en regie weer terugvinden. We staan naast ze, in hún leefwereld. We denken in kansen in plaats van in belemmeringen. Hiermee bewandelen we de nog ongebaande paden.

De reguliere hulpverlening redeneert vanuit rust en stabiliteit om tot een zinvolle dagbesteding te komen. Hierbij is toekomstgericht perspectief (zoals werk) vaak (nog) niet geborgd. Zo blijft bij sociale activering de afstand tot de arbeidsmarkt vaak nog steeds groot. Wij willen deze afstand verkleinen en ‘slopen’ graag de schotjes tussen zorg, onderwijs en participatie. Zo bieden we thuiszittende jongeren of jongeren in een uitkeringssituatie twee dingen:

 1. Een perspectief op écht werk en/of onderwijs
 2. Goede ondersteuning en begeleiding die aansluit bij de vraag van jongeren zelf

Einddoel De Werkmakerij

Het einddoel van ons programma is het hoogst mogelijke niveau van participatie realiseren voor zoveel mogelijk kwetsbare jongeren: een duurzame kans op de (reguliere) arbeidsmarkt. Hierbij dient praktijkleren als groeiproces voor hen die bijvoorbeeld met MBO-niveau 1 of 2 beginnen. Deelnemers krijgen een unieke kans om hun leven (weer) op orde te krijgen en te houden door het perspectief op een eigen baan en inkomen. Hierbij sluit het onderwijs goed aan, zodat zoveel mogelijk jongeren met een diploma of startkwalificatie op zak ook echt gaan werken.

De bedrijven die meedoen in De Werkmakerij krijgen:

 • Een informatiebijeenkomst over de jongeren en de verwachtingen
 • Bij start van De Werkmakerij: een ‘klikgesprek’. Bij een klik volgen heldere afspraken
 • Een vaste contactpersoon bij De Werkmakerij en intensieve begeleiding voor een duurzaam resultaat
 • Gedurende het gehele traject: gezamenlijke evaluatie en bijsturing waar nodig

De Werkmakerij is een uniek samenwerkingsverband tussen jeugdzorg, onderwijs en bedrijfsleven met als resultaat:

 1. Een stevig fundament voor zelfstandigheid vanuit zorg en talentontwikkeling op basis van skills en motivatie
 2. Een veilige leeromgeving binnen een bedrijf: een opstap waar samen op weg naar werk centraal staat (een duurzame, betaalde baan is het einddoel)
 3. Maatwerk dat aansluit bij het leervermogen van de deelnemer
 4. Een leerwerkomgeving waar de deelnemers een MBO-diploma/praktijkverklaring kunnen behalen of door het bedrijf (vaktechnisch) worden opgeleid.
 5. Nieuw toekomstperspectief voor deelnemers
 6. Leren én diplomeren naar vermogen

Doelgroepen:

 • Jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die kunnen en willen werken
 • Jongeren die thuis zitten en leerplichtig zijn
 • Jongeren uit de jeugdhulpverlening die aan de slag willen
 • Jongeren die uit detentie komen en aan het werk willen

Focus op regulier onderwijs of werk

Bij De Werkmakerij halen jongeren, in samenwerking met de reguliere onderwijsinstellingen, via particulier onderwijs een diploma MBO 1-3. Is MBO (nog) niet haalbaar? Dan kan de jongere een praktijkverklaring (het verwerven van competenties) behalen als opstap naar MBO. Vanuit het gekozen vakgebied volgt de jongere een opleiding die aansluit bij de belangrijkste werkprocessen van het bedrijf. Deze opleiding kan ook een bestaande opleiding bij de werkgever zijn.

Wat is de meerwaarde voor jongeren zelf?

 1. Je combineert een opleiding met werken en verdient zo je eigen inkomen
 2. Je schoolt je gericht bij of om voor een kansrijk en duurzaam beroep
 3. Wil je een diploma halen? Dan kies je uit wel meer dan 400 Mbo-opleidingen en 250.000 erkende leerbedrijven (met door het Ministerie van OCW vastgestelde waarborgen voor kwaliteit)
 4. Na afronding van je opleiding krijg je een document dat herkenbaar is voor werkgevers en scholen. Zo switch je makkelijker van baan of leer je op een later moment verder.